Ο κατώτατος μισθός υπάρχει για να προστατεύει τους εργαζόμενους σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης από την φτώχεια. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες το σύστημα λειτουργεί. Αλλά όχι σε αυτές που νομίζετε.