Με τη νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ δίνεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους, σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ και σε φορέα εκτός ΕΦΚΑ, να επιλέξουν την ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη στον φορέα εκτός ΕΦΚΑ, καταβάλλοντας την προβλεπόμενη εισφορά.