Η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έχει ήδη ανοίξει. Μισθωτοί και συνταξιούχοι δικαιούνται έκπτωση φόρου που ουσιαστικά είναι η παροχή του αφορολόγητου ορίου.