Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει προωθήσει στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης τροπολογία για να δοθεί παράταση για την εγγραφή των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, και των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πλοίων («e-Μητρώο Πλοίων»).