Τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ με στόχο την άμεση απονομή τουλάχιστον των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης και την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, προβλέπει το νέο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του ΕΦΚΑ.