Forum | Εγγραφή | Υπενθύμηση Κωδικού | Λίστα Μελών | Αναζήτηση
Σας ζητούμε συγνώμη για τυχόν τεχνικά προβλήματα. Ελπίζουμε να λυθούν σύντομα.
5/10/2022
User: Pass:  

Αρχική Σελίδα

Παρουσίαση

Οι Θέσεις Μας

Διακήρυξη

Δημοσιεύσεις

Συντονιστική Επιτροπή

Νόμοι που διέπουν το επάγγελμα

Χρήστες: 6164
 
Email 
teamakioe@gmail.com
 

NewsLetter

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας

 

 
 

Αρθρα

“Πρέπει να ευχαριστήσουμε την Ελλάδα, η Δύση ολόκληρη είναι που έχει χρέος” (να το κάνει): Ο Γκοντάρ και η Ελλάδα…
Ο «μεγάλος στασιμοπληθωρισμός» θα χτυπήσει σκληρά μετοχές-ομόλογα. Του Ν. Ρουμπινί
Steve Hanke: Ο πληθωρισμός δεν είναι δημιούργημα Πούτιν
Κρούγκμαν: Η ψευδαίσθηση των ελίτ της Δύσης καταρρέει
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ. Tου Καθηγητή Νίκου Λέανδρου Πρώην Αντιπρύτανη Παντείου Πανεπιστημίου

Περισσότερα...

 

Είπαν & λάλησαν

είπαν...

Τι πραγματικά είπε ο κ.Κωνσταντίνος Καραμανλής 
Η χήρα του δολοφονημένου δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ «τελειώνει» τον Θεοδωρικάκο 
Ο Ντράγκι και το ανέκδοτο για τους τραπεζίτες 

Περισσότερα...

λάλησαν...

Στο Περού παίρνουν μέτρα στην Ελλάδα το ;;;  
Στουρνάρας: Νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν αποταμιεύσεις για ν’ αντέξουν την ακρίβεια 
Λίνα Μενδώνη υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Περισσότερα...

 

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

TAXISnet

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΙΚΑ

Ο.Α.Ε.Ε.

 

Βοηθήματα

Βιβλιοπαρουσίαση

Νομοθετικά

Ερωτήματα

Εργασία

Οικονομικά

Ομιλίες σε Video

 
 

ΣΛΟΤ 2752/2020 Δανειοδότηση με ωφέλεια από μηκαταβολή τόκων σε μέρος αυτής

�������� 
 

Ημερομηνία: 9/6/2021 1:42:11 μμ   Μεγέθυνση - Σμίκρυνση - Σχολιασμός

ΣΛΟΤ 2752/2020
Δανειοδότηση με ωφέλεια από μη καταβολή τόκων σε μέρος αυτής

 

Αθήνα, 15.12.2020
Αριθμ. Πρωτ.: 2752 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2752/2020

ΘΕΜΑ : Δανειοδότηση με ωφέλεια από μη καταβολή τόκων σε μέρος αυτής


ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα παρακαλούσα στη συμβολή σας για την αντιμετώπιση του κάτωθι θέματος:
Η εταιρεία μας έλαβε δάνειο ύψους 500.000 €. Τα 300.000 € προέρχονται από την Τράπεζα και τα 200.000 € τα κατέβαλε η Τράπεζα μέσω της συγχρηματοδότησης της ΕΑΤ.
Υπάρχει περίοδος χάριτος ενός έτους και έπειτα το δάνειο θα εξοφληθεί σε 48 δόσεις (συνολική διάρκεια 5 ετών).
Υποχρέωση της εταιρείας είναι να κρατήσει το ίδιο προσωπικό για δύο έτη.
Το επιτόκιο καθορίστηκε στο 8%.
Το ποσό των 200.000 € που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΑΤ θα είναι άτοκο.
Η επιδότηση βάσει σύμβασης αφορά σε τόκους των 2 ετών που θα λογίζονται και στην ωφέλεια από τον μη καταλογισμό τόκων για το ποσό που συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΑΤ ήτοι 200.000 €.
Η εταιρεία δεν θα λαμβάνει ποσά (επιδότησης) τα οποία στην συνέχεια θα καταβάλει στην Τράπεζα για να εγγράφει το έσοδο (σε απόσβεση υποχρέωσης) και το έξοδο στην ίδια περίοδο.
Με ποιόν τρόπο θα αντιμετωπιστεί λογιστικά όσον αφορά στον χρόνο εγγραφών, της υποχρέωσης που θα πρέπει να δημιουργηθεί και τον υπολογισμό της καθώς επίσης και με ποιόν τρόπο θα αποσβένεται η υποχρέωση αυτή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί, κατά διαστήματα, από τους αρμόδιους φορείς [Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ: Έγγραφο με Αριθ. Πρωτ.: 37674/10.4.2020, Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Κωδικός Πρόσκλησης: 226760/2-05-2018 (1η και 2η Τροποποίηση)], καθώς και τους Κανονισμούς (ΕΕ) με αριθμούς: (α) 1303/2013 και (β) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας», τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί - ΕΧΟ (Τράπεζες κ.λπ.), έχουν υποχρέωση να λειτουργούν καταθετικό λογαριασμό ειδικού σκοπού με ανάλογο τίτλο, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο λογαριασμός αυτός θα δέχεται τα κονδύλια που θα προορίζονται τόσο για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με την μορφή κεφαλαίου κίνησης, όσο και το ποσό των επιδοτούμενων τόκων της συμμετοχής του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού στο δανειακό κεφάλαιο, για την διάρκεια της επιδότησης αυτών.

Η επιχείρηση δεν θα λαμβάνει χρηματικά ποσά για την επιδότηση των τόκων, αλλά αυτά θα κατατίθενται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ (ΕΑΤ ΑΕ, πρώην ΕΤΕΑΝ ΑΕ) στους παραπάνω λογαριασμούς ειδικού σκοπού, ανά Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό. Το επιτόκιο του δανείου χρηματοδότησης κάθε επιχείρησης καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους του Προγράμματος και για κάθε δάνειο θα επιδοτείται κατά 100%, ενώ, κατά ρητή διατύπωση στο κείμενο της Πρόσκλησης (2η Τροποποίηση), δεν θα επιδοτείται η εισφορά του ν. 128/1975 καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας. Το ποσό του δανείου θα εκταμιεύεται εφάπαξ ή τμηματικά, οπότε θα χρεώνεται ο λογαριασμός όψεως της επιχείρησης, σε πίστωση του 45.10 «Τράπεζες – λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων» (λογαριασμός Ε.Γ.Λ.Σ.) ή 52 «Τραπεζικά δάνεια» (λογαριασμός Ε.Λ.Π.).

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από την «ΕΤΕΑΝ ΑΕ» (“Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ”, νυν “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ”, ν. 4608/2019άρθρο 1: «Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η εταιρεία με την επωνυμία “Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.” και τον τίτλο “Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.”, νοείται εφεξής η εταιρεία “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία”»): «οι ενισχύσεις υπό μορφή δανείου αναφέρονται στο μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο για το τμήμα των δανειακών κεφαλαίων που προέρχονται από το ΤΕΠΙΧ/ΕΣΠΑ. Το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) ως ποσό σε ευρώ είναι η παρούσα αξία της ενίσχυσης, κατά τη στιγμή χορήγησής της. Ενίσχυση είναι το όφελος που προκύπτει για την επιχείρηση. Στα υφιστάμενα προγράμματα το επιτόκιο του τμήματος του δανειακού κεφαλαίου που καλύπτεται από πόρους του ΕΣΠΑ είναι μειωμένο ή μηδενικό, άρα πρέπει να υπολογιστεί το όφελος που προκύπτει για την επιχείρηση από αυτό. Δεδομένου ότι το όφελος είναι συγκριτικό μέγεθος, ως βάση σύγκρισης για τον υπολογισμό του ΑΙΕ στις περιπτώσεις δανειοδοτικών προϊόντων λαμβάνεται το “επιτόκιο αναφοράς” κατά τη στιγμή σύναψης της δανειακής σύμβασης πλέον περιθωρίου, ως ανωτέρω.».

Όπως αναφέρεται στην Γνωμοδότηση ΣΛΟΤ 957 ΕΞ 04.08.2020, η κρατική ενίσχυση που παρέχεται με χαμηλότοκη χρηματοδότηση, συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της επιχορήγησης, δεδομένου ότι μεταφέρονται πόροι, σε ανταπόδοση από την οικονομική οντότητα, για μελλοντική συμμόρφωση με συγκεκριμένες συνθήκες που σχετίζονται με τις λειτουργικές της δραστηριότητες (π.χ. μη απόλυση εργαζομένων). Κατά μείζονα λόγο, ως επιχορήγηση (κρατική ενίσχυση) χαρακτηρίζεται και η κατά 100% επιδότηση των τόκων. Το όφελος για την επιχείρηση θα προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του ονομαστικού ποσού του δανείου και της παρούσας αξίας των μηνιαίων δόσεων, με τις οποίες θα εξοφληθεί το επιδοτούμενο δάνειο, προεξοφλούμενων με το επιτόκιο αναφοράς.
Το επιδοτούμενο δάνειο ανέρχεται σε € 200.000,00.
Το ποσό της μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε € (200.000,00 / 48 =) 4.166,67.
Ας υποθέσουμε ότι η παρούσα αξία των δόσεων ανέρχεται σε € 170.000,00.
Το όφελος από την επιδότηση των τόκων θα ανέρχεται σε € (200.000,00 – 170.000,00 = 30.000,00). Το ποσό αυτό θα καταχωριστεί ως υποχρέωση (έσοδο επόμενων χρήσεων) και θα αποσβένεται με τμηματική μεταφορά του στα έσοδα των πέντε ετών διάρκειας του δανείου. Η ετήσια απόσβεση επιδότησης δανείου θα ανέρχεται σε € (30.000,00 / 5 =) 6.000,00.

Για την αρχική καταχώριση του δανείου θα διενεργηθεί η παρακάτω λογιστική εγγραφή:

 

Κ.Α.

Λογαριασμοί

Χ

Π

38.03

Καταθέσεις όψεως

200.000,00

 

45.30

Μη δουλευμένοι τόκοι τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (αντίθετος λογαριασμός)

30.000,00

 

45.10

Τράπεζες - λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

 

200.000,00

45.80

Κρατικές επιχορηγήσεις

 

30.000,00

 

Αιτιολογία: Καταχώριση επιδοτούμενου δανείου σύμφωνα με Οδηγία ΕΑΤ και αναλυτική κίνηση Τράπεζας «Χ»

230.000,00

230.000,00


Θα καταρτιστεί πίνακας τοκοχρεολυτικής αποσβέσεως του δανείου με χρησιμοποίηση του επιτοκίου αναφοράς. Οι μηνιαίοι τόκοι μπορεί να λογίζονται, στο λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π., είτε με τη σταθερή μέθοδο (ισοκατανομή) είτε με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, ενώ στο λογιστικό πλαίσιο των Δ.Π.Χ.Α., μόνο με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Το μηνιαίο έξοδο τόκου θα καταχωρίζεται με την παρακάτω λογιστική εγγραφή:

 

Κ.Α.

Λογαριασμοί

Χ

Π

65.01

Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

α

 

45.30

Μη δουλευμένοι τόκοι τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (αντίθετος λογαριασμός)

 

α

 

Αιτιολογία: Καταχώριση τόκων επιδοτούμενου δανείου

α

α


Θα καταχωρίζεται η ετήσια απόσβεση της επιδοτήσεως με την παρακάτω λογιστική εγγραφή:
 

Κ.Α.

Λογαριασμοί

Χ

Π

45.80

Κρατικές επιχορηγήσεις

6.000,00

 

74.05

Επιδότηση επιτοκίου δανείων

 

6.000,00

 

Αιτιολογία: Απόσβεση επιδότησης δανείου

6.000,00

6.000,00


Μετά την πάροδο της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται οι μηνιαίες δόσεις και θα διενεργείται η παρακάτω λογιστική εγγραφή:
 

Κ.Α.

Λογαριασμοί

Χ

Π

45.10

Τράπεζες - λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

4.166,67

 

38.03

Καταθέσεις όψεως

 

4.166,67

 

Αιτιολογία: Εξόφληση δόσεως επιδοτούμενου δανείου

4.166,67

4.166,67


Οίκοθεν νοείται, ότι για το μέρος του δανείου, οι τόκοι του οποίου δεν επιδοτούνται, θα ακολουθείται η γνωστή διαδικασία αποπληρωμής (τοκοχρεολυτική αποπληρωμή), αφού αυτό χορηγείται με αμιγώς τραπεζικούς όρους και δεν εμπεριέχει κανένα στοιχείο επιδότησης.

Για τις φορολογικές επιπτώσεις του θέματος, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

 

ΤΑ ΜΕΛΗ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

 

  Σχολιασμός Θέματος «ΣΛΟΤ 2752/2020 Δανειοδότηση με ωφέλεια από μηκαταβολή τόκων σε μέρος αυτής»  
  ...κανένας σχόλιασμός  
  σχολιάστε εδώ
για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε
 
 

Τελευταίες Προσθήκες στην Κατηγορία Ανακοινώσεις - Νέα

 
 

Μέχρι 31.12.2022 η απόδοση των τελών χαρτοσήμου για τα επιχειρηματικά δάνεια

 23/9/2022 
 

Τροποποιήθηκε κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου η ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης για την επιβολή των κυρώσεων στη μη διαβίβαση των λιανικών πωλήσεων στην εφαρμογή e-send της ΑΑΔΕ.

 23/9/2022 
 

Χωρίς φόρο και οι δωρεές μεταξύ αδελφών

 16/9/2022 
 

Στεγαστικά δάνεια σε νέους με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο - Τα όρια ηλικίας

 14/9/2022 
 

Εφορία: Πότε διενεργούνται φορολογικοί έλεγχοι σε βάθος 15ετίας

 25/8/2022 
 

Φορολογικό πιστοποιητικό θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν και οι ΙΚΕ

 19/8/2022 
 

Πώς δηλώνονται και πώς εκπίπτουν οι εισφορές των εταίρων ΙΚΕ

 19/8/2022 
 

Tροποποιητικές δηλώσεις: Πότε επιβάλλονται πρόστιμα -Εγκύκλιος ΑΑΔΕ

 26/7/2022 
 

Νέες προθεσμίες καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

 21/7/2022 
 

Νέες προθεσμίες καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

 21/7/2022 
 

Επιστρεπτέα: Τι ισχύει με τους συμψηφισμούς – Πώς θα γίνεται η εξόφληση

 6/7/2022 
 

Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για την επιστρεπτεα προκαταβολή

 5/7/2022 
 

Νέο πρόγραμμα για 10.000 ανέργους άνω των 45- Μηνιαία επιχορήγηση έως 746 ευρώ

 5/7/2022 
 

Τι αποφάσισε το ΣτΕ για τα αναδρομικά σε κύριες, επικουρικές συντάξεις και δώρα

 29/6/2022 
 

myDATA: Σε λειτουργία η εξαγωγή, συγκεντρωτικά έτους, πλήθους και συνολικής αξίας συναλλαγών ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου

 27/6/2022 
 

Σε ποιους φορολογούμενους επιστρέφεται ΕΝΦΙΑ

 23/6/2022 
 

Παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων!

 23/6/2022 
 

ΑΑΔΕ - myDATA: Παράταση προθεσμίας για διαβίβαση δεδομένων,

 15/6/2022 
 

Ε. 2046 /26-05-2022 Φορολογική μεταχείριση και χρόνος αναγνώρισης του εσόδου του μη επιστρεπτέου ποσού της κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου

 27/5/2022 
 

Πρόγραμμα Υπολογισμού Επιστρεπτέων Προκαταβολών

 26/5/2022 
 

προβολή παλαιότερων

 
  αυτόματη είσοδος την επόμενη φορά; 
Δείτε Επίσης...

Ανακοινώσεις - Νέα

Aρθρα

Ευτράπελα

Επαγγελματικά Ευτράπελα

Εκδηλώσεις

akioe
Η ΑΚΙΟΕ στο YouTube
Νέα απο το Οικονομικό Επιμελητήριο
Την Απόσυρση των διατάξεων επιβολής τέλους χαρτοσήμου στα έντοκα επιχειρηματικά δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις ζητά ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης  
Όταν η αλαζονεία συναντάει την αναλγησία, η λογική και η στοιχειώδης ανθρώπινη συμπεριφορά απουσιάζουν. Του Σπύρου Χρήστου  
Ποιος είστε τέλος πάντων κ. Σταικούρα. Του Παναγιώτη Αλεβιζάκη  
Έχετε υπόψιν σας κ. Σταϊκούρα 
Τσιλιγιάνης Σωτήρης για την παράταση των φορολογικών δηλώσεων 
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου 2022 

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Νέα
Μέχρι 31.12.2022 η απόδοση των τελών χαρτοσήμου για τα επιχειρηματικά δάνεια  
Τροποποιήθηκε κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου η ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης για την επιβολή των κυρώσεων στη μη διαβίβαση των λιανικών πωλήσεων στην εφαρμογή e-send της ΑΑΔΕ. 
Χωρίς φόρο και οι δωρεές μεταξύ αδελφών 
Στεγαστικά δάνεια σε νέους με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο - Τα όρια ηλικίας 
Εφορία: Πότε διενεργούνται φορολογικοί έλεγχοι σε βάθος 15ετίας 
Φορολογικό πιστοποιητικό θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν και οι ΙΚΕ 

Περισσότερα...

Δείτε Ομιλίες
Αλλαγές στα πρόστιμα της εφορίας 
Μήνυμα του ομότιμου καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Χαντζηκωνσταντίνου Γεωργίου για την ΑΚΙΟΕ και τις εκλογές του ΟΕΕ 

Περισσότερα...

To Ερώτημα της Εβδομάδας

Γιατί έμειναν εκτός αντικειμενικών αξιών περιοχές στην χώρα , ποιος ευθύνεται ; (1 σχόλιο/α) 

Περισσότερα...

Έχετε άποψη; Τώρα μπορείτε να σχολιάσετε το ερώτημα της εβδομάδας καθώς και κάθε θεματική καταχώρηση

Περισσότερες πληροφορίες

Βιβλιοπαρουσίαση

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ : Ο ΝΕΟΣ ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΡΩΣΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ.  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: Αναζητώντας και Διαπιστώνοντας. Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Οικονομικής Θεωρίας Γεώργιο Θ. Χατζηκωνσταντίνου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ - ΡΗΞΗ - Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

Περισσότερα...

Επαγγελματικές Εκδόσεις

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ – ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Tης Αιμιλιας Κατρινακης & του Μιχαηλ Πιερη 
"Δαπάνες Επιχειρήσεων. Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη 
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Παρ. Σταματόπουλου - Γιάννη Σταματόπουλου 

Περισσότερα...

Λογοτεχνικές Εκδόσεις

“Κατάθεση ψυχής” – Γιώργος Θ. Σαρδέλης 
«Η σμίλη των πελάγων» Της Χρυσούλας Δημητρακάκη 
«H γοητεία μιας συντριβής». Του Μάρδα Δημήτρη 

Περισσότερα...

Σας Προτείνουμε...

Όλα σου τα ’μαθα, μα ξέχασα μια λέξη του ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ

©2008 akioe.gr - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δυναμικές Ιστοσελίδες σε ASP με προσαρμοσμένα Content Manager Tools, αυτόματα Newsletters και υποστήριξη RSS 2.0
περισσότερες πληροφορίες...

Για αυτόματη είσοδο, κάντε κλικ εδώ. Δώστε στο User το αναγνωριστικό User ID και στο Pass τον κωδικό πρόσβασης.

RSS Feed

κάνε την αρχική σελίδα

προσθήκη στα αγαπημένα